Archiv: !

6.CS - DV

15.3.2021

Vážení rodiče a milé děti,

všechny Vás s Magdou zdravíme a moc na Vás vzpomínáme. Venku je počasí stále sychravé, akorát tak vhodné na přípravu domácích úkolů. Tento týden jsem pro Vás připravila pracovní listy s těmito úkoly.

Čtení

Písmenka z abecedy poznáme už všechny, proto nebude těžké určit na pracovním listu č.1 první písmeno, na které začíná věc na obrázku. Do rámečku ho napište velkým tiskacím písmem. Pracovní list č.2 vždy nejdříve přečtěte a pak správně spojte čarou velká písmena abecedy s malými písmeny abecedy. Globální čtení - viz pracovní listy.

Psaní

Nejdříve si přečtěte všechna slova na pravé straně pracovního listu a na levé straně si prohlédněte obrázky. Do pracovního listu přepište velkým tiskacím písmem a spojte se správným obrázkem. Jeden obrázek chybí, ten dopište slovy. Globální čtení – doplňování vynechaných písmen ve slovech.

Počty

Do pracovního listu doplňte čísla v oboru do 20 do jednotlivých tabulek. V dalším pracovním listě určete správný počet a zakroužkujte. Přikládám pomocnou tabulku k orientaci.

Prvouka

Víte, jak to vypadá v ordinaci u lékaře? Prohlédni si pracovní list s obrázkem a vyprávěj mamince, co tam vidíš. Co patří do lékárničky, správně pojmenuj. Znáš telefonní číslo lékařské pomoci?

Nezapomeňte na školu! Opatrujte se! Třídní učitelka I. Koutná