Archiv: !

7.AS - DV

15.3.2021

Drazí rodiče, 

v tomto týdnu se prosím věnujte na pracovních listech těmto tématům:

Čt – čtení s porozuměním, čtení jmen po slabikách

můžete využít tento odkaz - https://www.youtube.com/watch?v=U2AQeSavG5Y

Ps - psaní slov a jmen pomocí slabik, psaní dle pokynů v návaznosti na čtení s porozuměním

Po – čtení čísel do 1000, vyhledávání, zařazování čísel do příslušné skupiny dle zadání,

procvičování + - do 100

-      příklady typu 10 + 3, procvičování – do 10

-      dočítání do 10

OV – šikana

P – jarní příroda – jarní květiny, mláďata

tento odkaz lze využít i ke čtení s porozuměním https://www.youtube.com/watch?v=_IZGSG-5fow

V případě problémů, nutnosti konzultace či jen tak, mne kontaktujte kdykoli:

tel. číslo 603 921 314 

WhatsApp 

e-mail: zandik.p@centrum.cz 

Krásné dny přeji a buďte zdrávi, Žaneta Prošková.