Archiv: !

8.AS - DV

15.3.2021

Připomínám: pondělí 10 hodin → předávání úkolů. Nezapomeňte jednotlivé pracovní listy označovat jménem a datem – děti toto umí, děláme každý den (píšeme např. 15. BŘEZEN – v 1.pádě, podle kalendáře)          

ČTENÍ – orientace ve čteném textu – vyhledávání chyb ve slovech a v krátkém textu; zřetelná výslovnost; čtení slov krátkých vět z nich složených - ČINNOSTI

PSANÍ – opis, přepis – psaní vět, oprava textu

POČTY (geometrie) zacházení se základními rýsovacími pomůckami a potřebami; pojmy úsečka, kružnice

OBČANSKÁ VÝCHOVApříchod Slovanů – projděte si prezentaci https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prichod-slovanu/prezentace.html a zopakujte si https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prichod-slovanu/opakovani/prirazovani.html

PŘÍRODOPIS – orientace na mapě - barvy na mapě - pohoří

PRO RYCHLÍKY A PRO TY, CO SE NUDÍ:

https://skolakov.eu/https://edu.ceskatelevize.cz/On-line cvičení (onlinecviceni.cz)

Všem děkuji za spolupráci. V případě problému volejte, pište. A hlavně se opatrujte!

 Vaše paní učitelka Lenka Jelínková