Archiv: !

8.BS - DV

15.3.2021

Ahoj všem, posílám úkoly na další týden. Chválím vás za skvělou spolupráci a plnění úkolů. Nadále vyplňujte pracovní listy, čtěte si výpisky. Osmáci mají připravený oblíbený kvíz.

ČJ

7. ročník – psaní dopisu – krátkého vzkazu pro kamaráda, skloňování podstatných jmen rodu ženského

8. ročník – dodržování zásad při mluveném projevu – namluvení vzkazu prostřednictvím mobilního telefonu. Nevyjádřený podmět ve větě.

NJ 7., 8. ročník – slovní zásoba - jaro

M

7. ročník – řešení slovních úloh. Výpočet obvodu trojúhelníku.

8. ročník – řešení slovních úloh, zakreslování částí zlomků. Digitální čas – opakování.

D

7. ročník – život Karla IV.

8. ročník – rozvoj dopravy v novověku

OV

7. ročník – politické strany v ČR

8. ročník – národnostní menšiny

Z

7. ročník – zajímavosti v Ústeckém kraji – prohlédni si a napiš do sešitu, na kterém místě si někdy byl

https://turistickyatlas.cz/kraj/ustecky/turisticke-zajimavosti

8. ročník – rozdíly ve způsobu života lidí ve střední a severní Evropě – hospodářské, politické, náboženské, jazykové rozdíly

P

7. ročník – hmyz

8. ročník – onemocnění trávicí soustavy a vyplnění testu Forms

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5n2NeeG7bcpHsa1kM5LWTg1UNUQ0OUNaWlpCNTZFWkMyNTZGSTJZU0pUVi4u

ZŠS

ČT   - osvojení nové jarní říkanky, doprovázené pohybem, namalovat obrázek k textu +

Lukáš – rozvoj slovní zásoby – vymýšlení slov dle počtu slabik

Honza, Ondra - hledání chybně napsaných slov

PS – opis textu jarní říkanky

PO - geometrie – měření úseček, rýsování čtverce, obdélníku

OV  - rovnoprávnost národnostních menšin

P – význam vody pro život člověka, zvířat i rostlin

Věra Tučková