Archiv: !

1.A - DV

15.3.2021

 

Čtení:   Vyvození písmene T, t. Čtení slabik, slov, vět s obrázky, str. 62 –64. Věta zvolací,

              tázací. Pojem velký, malý.

              Říkanka k textu: str. 125 / 62 Táto, mámo,…  naučit

              Provádějte sluchovou analýzu a syntézu slabik pomocí rukou, děti mají v učebnici

              obrázek. Procvičujte a čtěte pravidelně každý den, děti písmenka zapomínají.

              Dbejte prosím na správnou výslovnost krátkých a dlouhých slabik.

             

Psaní:   Písanka č.3 str. 1/49 – přepis písmen – napsat psacím písmem

                                       1/50 – psaní m, u, mu

                                       1/51 – přepis slabik - napsat psacím písmem, diktát písmen, slabik,             

                                                  které děti umí

                                       1/52, 1/53 – přípravné cviky na psaní písmene a, o

 

 

Matematika:  Pracovní sešit str. 68 – 70 – numerace v oboru do 4, psaní číslic, sčítání

                        str. 68 – vybarvi kolečka podle čísla, psaní číslice 4, 1234, doplň čísla do

                                      číselné řady 1 - 4

                        str. 69 – rozklad obrázků (domaluj) a čísel (dopiš čísla) – ukazovat na prstech,

                                      na počítadle

                        str. 70 – 73 – sčítání v oboru do 4 – pracuj podle vzoru v sešitě

 

Člověk a jeho svět:   Sešit PRVOUKA 1  - str. 34 a 35 – Příroda na jaře

-          změny v přírodě na jaře; charakteristické znaky jara

-          jarní květiny a rostliny, pojmy: květ, list