Archiv: !

4.A - DV

15.3.2021

Německý jazyk 4. A

Das Obst oder das Gemüse? Ovoce nebo zelenina?

PL – Do košíčku správně nakresli ovoce nebo zeleninu. Ve sloupečku slov podtrhni červeně ovoce a zeleně zeleninu.

Milí žáci,

               Dostali jste všichni složku s pracovními listy z českého jazyka, matematiky, NJ a ČS. Pečlivě každý den vypracujte nejméně dva úkoly. Je to učební látka, kterou jsme procvičovali. V českém jazyce opakujeme kvantitu hlásek, v matematice násobkové řady a sčítání a odčítání v oboru o- 100. V ČS procvičujeme charakteristické znaky jara a bezpečnost doma i mimo domov. V NJ se pokuste pomocí překladače a slovníku vypracovat zadané úkoly. Další domácí úkoly si vyzvednete opět před školou v přesně stanovený čas.

Přeji vám hodně zdaru a těším se, až se zase uvidíme.

Vaše třídní učitelka Simona Průšová