Archiv: !

6.A - DV

15.3.2021

Zeměpis 

Zpracovatelský průmysl – výklad učiva

Zpracovatelský průmysl – samostatná práce

Předáno žákům

D6.A – Přečti si zápis z minulého týdne a odpovídej do sešitu: 1. Jak se jmenovalo území na blízkém východě mezi řekami Eufrat a Tigris? 2. Jak se jmenoval národ, který tam žil? 3. Co vynalezli a co stavěli? Podívej se na kreslený film: https://youtu.be/jNdT02d7jxI

Zapiš do sešitu: MEZOPOTÁMIE

-          Vznikly zde 2 říše ASÝRIE, BABYLÓNIE – 2 tisíce let před naším letopočtem

-          ASÝRIE byli dobří válečníci, měli vyzbrojenou armádu, psali texty na hliněné destičky = vytvořili knihovnu

-          BABYLÓNIE vytvořili zákoník (sbírku zákonů) vytesaný do skály, postavili Babylónskou věž = obrovský zikkurat (chrám)

Milí žáci,

zde je nová práce pro Vás. Vypracovaná zadání mi zasílejte tak, jak jsme domluveni.

MATEMATIKA

Celá čísla- sčítání a odčítání do 10000, dělení se zbytkem do 100- všichni se doučíte násobilku a budete pracovat s učebnicí:

·       Učebnice str. 41- cv. 6, 7, 8, 9, 10, 11

·       Učebnice str. 72- dělení se zbytkem

GEOMETRIE

V učebnici na straně 84 si pročtete cvičení 1- Trojúhelník, překreslíte a správně pojmenujete body a strany. Poté přepište i zelenou tabulku.

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova- opakujete si vyjmenovaná slova po: -B, -L, -M, -P, -S, -V, -Z. Dále si v učebnici

·       Učebnice str. 28- vypracujte cvičení, jedná se o doplňování -I, -Y.

·       Učebnice str. 30- pozorně si přečtěte, co jsou podstatná jména a pouze ústně si procvičte u cvičení 1, 2, 3

·       LV- čítanka str. 41, 42- poezie, 43- próza

·       KaSv- co jsou spisovné a nespisovné výrazy?

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Novým tématem je Republika, demokracie. Vypracujte do sešitu zadání z učebnice:

·       Učebnice str. 34- přečtěte si povídání a do sešitu si zapište krátký odstavec ze strany 35, u kterého je pastelka.

PŘÍRODOPIS

Do sešitu krasopisně nadepište: Členovci- Rak říční. Následně si pečlivě přečtěte kapitolu a vytvořte stručné výpisky- černě zvýrazněné pojmy. Vytvořte nákres raka i s popisky. Další nadpis bude Hmyz- Vosa obecná- vytvoříte stejné výpisky a nákres.

·       Učebnice str. 20, 22

FYZIKA

Gravitační síla- Přečtěte si v učebnici tuto kapitolu a zakreslete obrázky. Nadpis bude Jak určujeme vodorovný a svislý směr.

·       Učebnice str. 38

https://www.youtube.com/results?search_query=vodorovn%C3%BD+a+svisl%C3%BD+sm%C4%9Br

Na tomto odkazu se podívejte na několik videí o tom, co je vodorovný a svislý směr.

NĚMECKÝ JAZYK

Nová slovíčka- NAKUPOVÁNÍ- vypište do sešitu

https://www.lingohut.com/cs/v509918/lekce-n%C4%9Bm%C4%8Diny-n%C3%A1kupy

 

Mějte se krásně.  Jana Volrábová