Archiv: !

7.A - DV

15.3.2021

ČESKÝ JAZYK

1.       Napiš do sešitu 10 podstatných jmen rodu mužského, 10 rodu ženského, 10 rodu středního. U podstatných jmen rodu středního nad každé slovo napiš vzor (připomínám vzory – město, moře kuře stavení).

2.       Učebnice str. 38 cv. 15. – cvičení celé opiš do sešitu a jen nad podst. jména rod střední napiš vzor.

 

3.       Seznam se se vzory podstatných jmen rodu ženského – ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST

       tabulka str. 39

podle vzoru ŽENA se skloňují podstatná jména rodu ženského zakončená na –a (máma, Zuzana, taška, vlaštovka, bříza, pracovna)

podle vzoru RŮŽE se skloňují podstatná jména rodu ženského zakončena na –e (jedle, vichřice, tabule, nudle, večernice, vinice)

podle vzoru PÍSEŇ  se skloňují podstatná jména rodu ženského zakončená na souhlásku a ve 2. p. mají –e, -ě (petržel – bez petržele, větev – bez větve, ředkev – bez ředkve, mez – bez meze, zem – bez země, mrkev – bez mrkve)

podle vzoru KOST se skloňují podstatná jména rodu ženského zakončena na souhlásku a ve 2. p. mají –i ( radost – bez radosti, hruď – bez hrudi, obuv – bez obuvi, past – bez pasti, hloupost – bez hlouposti, pomoc – bez pomoci)

4.       Učebnice str. 39 cv. 1. – vypiš do sešitu do řádku jen všechna podstatná jména rodu ženského (celkem 24 slov)

KaSV

Vypracuj pracovní list na téma „Palačinky“

Popiš podle obrázků přípravu palačinek

 

ČTENÍ

 Tajné místo - Čítanka str. 73 – 74

Po přečtení odpověz na otázky – písemně do sešitu.

1.       V jakém ročním období se příběh odehrával?

2.       Proč neměl Jess rád některé části lesa – jak si tam připadal?

3.       Jak nazvala Leslie jejich tajnou zemi?

4.       Co všechno si do hradu přinesli?

5.       Leslie půjčila Jessovi všechny své knížky – o čem byly?

 

MATEMATIKA

1.       Písemné násobení – učebnice str. 32 cv. 18 (do sešitu)

2.       Pracovní list – cv. 9. nad příklady napiš výsledky násobení do kostiček větší, menší, rovná se

cv. 12. písemné násobení – přepiš pod cvičení do pracovního listu a vypočítej

cv. 14. písemně do prac. listu

3.       Dělení se zbytkem – pracovní list

4.       Doplnění neznámého čísla – pracovní list

 

DĚJEPIS

Gotický sloh – učebnice str. 38 – 39

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cakoma_specmo_cz/EUOeOE5QvGBDpSEgyBVS-WwBGrXHZAJt21s6M_JBnig3_A?e=X0yPx9

 

PŘÍRODOPIS

Začínáme další část učiva a to je BOTANIKA

Nejprve si připomeneme, co už z botaniky víme z loňského roku.

Nalep si do sešitu okopírovaný text, který jsi dostal(a) ve škole při předávání úkolů (Co už víme o řasách, mechorostech a kapraďorostech)

napiš si do sešitu další zápis

Nahosemenné rostliny

Vyvíjely se na Zemi jako první

Semena jsou nahá – nejsou ukryta v plodech

Nahosemenné rostliny vytvářejí šištice (samčí a samičí), které se skládají ze šupin

K opylení dochází větrem

Samičí šištice často dřevnatějí a dozrávají v šišky

 

CYKASY

 Nízké stromy, rostou v tropech a subtropech

 

JINANY

Dnes roste na Zemi jen jeden druh a to jinan dvoulaločný

 Pochází z Číny, listy se využívají v lékařství

 NĚMECKÝ JAZYK

 

1.       pracovní list – čísla od 1 – 25

2.       pracovní list – čísla od 20 - 25

ZEMĚPIS 

Prezentace KRÁLOVEHRADECKÝ kraj:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EYYe5P1b8dVIizF4FGrwpM0BHliBnQj5-G9229EOY2E-mg?e=xHTlIo

Test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xURUhYNFlYT1RKNFhaQ0dOTjdPSjVLWVNJMyQlQCN0PWcu