Archiv: !

7.B - DV

15.3.2021

Konkrétní práci vyzvednout pouze v pondělí 15. 3.2021 ve škole od 10té do 11té hodiny. Hotovou práci přinést v pondělí 22.3.2021.

Týden od 15. 3. – 21.3.2021

Český jazyk: Skloňování podstatných jmen rodu středního - pravopis, Sv – vyplňování jednoduchých formulářů, Lv – čtenářské dovednosti (porozumění textu), odpověď na písemné otázky k čtenému textu

Matematika: Procvičování násobení dvouciferným činitelem, opakování – násobení jednociferným činitelem, dělení, dělení se zbytkem, sčítání – odčítání s přechodem přes základ, slovní úlohy

G – rovinné útvary: členění, popis, střed, výška trojúhelníka, vlastnosti mnohoúhelníků, délka stran, počet úhlů (vlastnosti úhlů)

Přírodopis: Rostliny: stonek, list, květ, plod

Dějepis: Jan Lucemburský – vláda, život

Fyzika: Vztlaková síla, atmosférický tlak, podtlak - přetlak

Zeměpis: Kraje ČR

Německý jazyk: Opakování – počítání do 25

Každý den píšeme datum.

Tř. učitelka - Mgr. Věra Štičková

ZEMĚPIS 

Prezentace KRÁLOVEHRADECKÝ kraj:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EYYe5P1b8dVIizF4FGrwpM0BHliBnQj5-G9229EOY2E-mg?e=xHTlIo

Test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xURUhYNFlYT1RKNFhaQ0dOTjdPSjVLWVNJMyQlQCN0PWcu