Archiv: !

8.A - DV

15.3.2021

Český jazyk

Komunikační a slohová výchova

Moje oblíbená kniha. – PL, str. 17. Vyplňte poštovní poukázku – PL, str. 15.

Literární výchova

V čítance na str. 48 až 50 čtěte “Fidlovačka“ od Františka Kožíka. Písemně odpovězte na otázky pod textem.

Jazyková výchova

Souhrnné opakování učiva – podstatná jména a slovesa. Vypracujte PL.

 

Matematika

Sčítání a odčítání desetinných čísel. Do sešitu vypracujte cvičení č. 6., z učebnice M, na str. 40. Vypracujte PL.

Geometrie – opakování – výpočet obsahu čtverce a obdélníku. Vypracujte PL.

 

Německý jazyk

Der Kalender. Čtěte a pokuste se přeložit rozhovory v učebnici NJ,
na straně 20.
Do sešitu napište a přeložte rozhovor Martina s Robertem.

 

Dějepis

Rok 1848.Pozorně čtěte text v učebnici dějepisu na str. 40 a 41.

Odpovězte písemně na tři otázky, které jsou v modrém rámečku na straně 41.

Zhlédněte dokumenty:

Revoluce 1848 - https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

Revoluční rok 1848 - https://www.youtube.com/watch?v=FF08ZP0J6_E

 

Přírodopis – Biologie člověka

Funkce nervové soustavy – nervy, onemocnění nervové soustavy.

Učebnice str. 49 a 50; pozorně čtěte!

Písemně odpovězte na otázky č. 1 – č. 3, na straně 50.

Zhlédněte dokument:

Vady a poruchy nervové soustavy.  https://www.youtube.com/watch?v=TRtd-NV3Yks

______________________________________________________

 

Podrobné instrukce k učivu budete mít k dispozici na vašich osobních e-mailech nebo je obdržíte v tištěné podobě. Procvičujte učivo - viz on-line cvičení, jejichž odkazy máte v e-mailu. Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum!


VYPRACOVANÉ ÚLOHY PRŮBĚŽNĚ FOŤTE A POSÍLEJTE NA:
speckamost2020@seznam.cz, dakriz@specmo.cz nebo Viber.

Všechny vás moc pozdravuji. Opatrujte se a pevně věřím, že budete nadále plnit zadané úkoly.

Vaše třídní učitelka

D. Křížová

Zeměpis 

Východní Evropa – samostatná práce, shrnutí učiva

Předáno žákům

FYZIKA

Barevně si do sešitu nadepiš: Druhy a využití zrcadel. Pečlivě si pročti informace z učebnice na straně 63- 66, vypiš, co jsou zrcadla dutá a vypuklá, reflektor a zakresli obrázky. Mrkni na video kliknutím na následující odkaz:

https://www.youtube.com/results?search_query=zrcadla+dut%C3%A1+a+vypukl%C3%A1

·       Učebnice str. 63- 66

Zdraví Vás Jana Volrábová