Archiv: !

8.B - DV

15.3.2021

Milí osmáci!

Osobní předávání učiva – PÁTEK V 9.00!!! 

Těším se na vás, vaše třídní učitelka Jana Nekolová. J

Český jazyk:

JV - Přídavná jména ðUč. str. 38/cv.17 – doplnit i/y, í/ý a cvičení napsat do sešitu, zeleně podtrhat příd.jm.

                                    ð Uč. str. 38/ cv. 18 – doplnit i/y, í/ý a cvičení napsat do sešitu

                                    ðUč. str. 38/cv. 19 – přečti si úkoly a), b) a úkoly splň dle zadání

KaSv  Písemný projev – napište v bodech, co děláte během jednoho dne od rána do večera (do sešitu)

LVK.Čapek – „Povídky z druhé kapsy“ – poslech https://www.youtube.com/watch?v=-o8YriY5WwA&list=PLDkUZcatfZJDTgYHhxtyRtFh26pjV74dx&index=15

 

Dějepis:

Téma: Selské rebélie v roce 1775 (Uč. str. 32-33)

PL a výpisky – předány osobně

 

Německý jazyk:

Téma: Der Kalender ðDie Uhr– str. 19

           ðProcvičování hodin

PL- budou předány osobně

 

Fyzika:

Téma: Zrcadla – druhy a využití – přečíst si str. 63 – 66

Výpisky – nadpis, str. 66 vypsat 3 body, PL – předán osobně

Milí osmáci!

Osobní předávání učiva – PÁTEK V 9.00!!! 

Těším se na vás, vaše třídní učitelka Jana Nekolová. J

Český jazyk:

JV - Přídavná jména ðUč. str. 38/cv.17 – doplnit i/y, í/ý a cvičení napsat do sešitu, zeleně podtrhat příd.jm.

                                    ð Uč. str. 38/ cv. 18 – doplnit i/y, í/ý a cvičení napsat do sešitu

                                    ðUč. str. 38/cv. 19 – přečti si úkoly a), b) a úkoly splň dle zadání

KaSv  Písemný projev – napište v bodech, co děláte během jednoho dne od rána do večera (do sešitu)

LVK.Čapek – „Povídky z druhé kapsy“ – poslech https://www.youtube.com/watch?v=-o8YriY5WwA&list=PLDkUZcatfZJDTgYHhxtyRtFh26pjV74dx&index=15

 

Dějepis:

Téma: Selské rebélie v roce 1775 (Uč. str. 32-33)

PL a výpisky – předány osobně

 

Německý jazyk:

Téma: Der Kalender ðDie Uhr– str. 19

           ðProcvičování hodin

PL- budou předány osobně

 Zeměpis 

Východní Evropa – samostatná práce, shrnutí učiva

Předáno žákům

 MATEMATIKA

Opakování násobilky

 

Opakování písemného násobení

Opakování písemného dělení

Výpočet zlomku z celku

Obvody rovinných obrazců

Úkoly připravené na pracovních listech.