Archiv: !

9.A - DV

15.3.2021

CHEMIE 9.A,B

Prezentace KYSELINY:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ERrsCrBIKWVEkIWroY7LOE0B3cxltU1o44oIep-sS2CKMw?e=Ls6Xjk

Test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5rK0TI-bDYlAnpnjQjc6LNFUMjBLMTRQTVMzN1MwQ1o5MEJWMEUwMUZHSCQlQCN0PWcu 

ZEMĚPIS 

Naučné video:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4007-asie-ryze?vsrc=tema&vsrcid=asie

Test Asie:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5pvUnpdYRP9Ojbe0KTm0zNlUN0ZVQlo0VTFWTjcyS0I4Qk1IUjBQMEtESSQlQCN0PWcu

Pomůcka k testu – státy Asie:

http://www.geografie.unas.cz/svet/asie.php#cina 

KONZULTAČNÍ HODINY (kontrola sešitů) ČTVRTEK 9-10 hodin

ČJ  Zápis do sešitu: PŘÍDAVNÁ JMÉNA

-          Určujeme ROD, ČÍSLO, PÁD, VZOR

-          ROD mužský, ženský, střední

-          ČÍSLO jednotné, množné

-          PÁD 7 pádů

-          VZOR mladý (tvrdá příd. jména), jarní (měkká příd. Jména)

Přídavné jméno se shoduje s podstatným jménem v RODĚ, ČÍSLE, PÁDĚ.

KRÁSNÝ DEN

Shoduje se: ROD, ČÍSLO, PÁD

Neshoduje se: VZOR

KRÁSNÝ přídavné jméno

r.m., č.j., 1.p.,

mladý

DEN podstatné jméno

r.m., č.j., 1.p.

stroj

UČEBNICE 44/4 a) Napiš přídavná jména a přiřaď opačný význam: starý – mladý b) Urči rod, číslo, pád, vzor podtržených slov: PŘED STARÝM DOMEM (STARÝM r.m., č.j., 7.p., mladý, DOMEM r.m., č.j., 7.p., hrad)

ČÍTANKA str. 30-31 Vzpomínka na květnové dny

Přečti a všimni si posledních dvou řádků na straně 31, článek je o konci 2. světové války v Praze. Odpověď: 1. Kolik bylo spisovateli na konci války? 2. Co znamená věta: „Seber se a běž domů, ať něco nenakoupíš!“ 3. Jaký bojový úkol na barikádě dostal?

MSÚ 39/20, SÚ 40/25, 41/32

D – Zapiš do sešitu: OSVOBOZENÍ REPUBLIKY

-          5. května 1945 PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ

-          Americká a sovětská armáda osvobozovala území ČSR

-          Povstání v Praze – Pražané stavěli barikády (zatarasili ulice), strhávali německé nápisy, odzbrojovali Němce = BOJ ČECHŮ PROTI NĚMCŮM

-          8. května 1945 Německo podepsalo příměří = KONEC VÁLKY V EVROPĚ

-          V Praze se dál bojuje

-          9. května 1945 Praha osvobozena sovětskou armádou

-          Nejtěžší boje sovětské armády při osvobozování ČSR proběhly v září, říjnu 1944 na hranicích Slovenska v Dukelském průsmyku

-          Část území ČSR (Plzeňsko) osvobodila americká armáda

Pracovní list 25/1, 26/3,4,5 Podívej se na video https://youtu.be/hywm-Ol34TE

P - Zapiš do sešitu: TŘETIHORY = VĚK SAVCŮ

-          MOŘE paryby, ryby, plži, mlži, koráli, plankton, řasy – z organické hmoty vznikla ložiska ROPY, ZEMNÍHO PLYNU

-          SOUŠ – ROSTLINY krytosemenné, jehličnany v bažinách vznikne hnědé uhlí

-          SOUŠ – ŽIVOČICHOVÉ vývoj PTÁKŮ, SAVCŮ (sudokopytníci, lichokopytníci, chobotnatci), vývoj předchůdců člověka

Pracovní list 10/2 Použij nápovědu v závorce

OV – Doplňte pracovní list 20/2,3,4. Přečti si učebnici strana 41. Zapiš do sešitu:

OBRANA VLASTI

-          Pro obranu vlasti jsou zřízeny OZBROJENÉ SÍLY = profesionální armáda, příslušníci záloh

-          Úkolem je bránit vlast před nepřítelem, pomáhat při pohromách (např. současný boj s pandemií COVID), udržovat bezpečnost uvnitř státu