Archiv: !

PŠ1B - DV

15.3.2021

Český jazyk – v učebnici českého jazyka str. 34 máme jako další téma ,,Na pošte“. Přiloženou složenku a podací lístek, vyplňte dle zadání, čitelně vypiš, nejlépe tiskacím písmem. Vyplněné nalepit do sešitu, ohodnotím! Pracovní listy označte datem a uschovejte, budou hodnoceny! Str. 36, cv. 3. – přečti, vyber správnou odpověď a opiš do sešitu. Nezapomeňte do sešitů psát na horní okraj datum, kdy úkol zapisujete. Vypracujte pracovní listy.

Matematika – do sešitu opište zadání slovní úlohy ze str. 60, cv. 8. Nezapomeňte psát čísla správně pod sebe! Na pracovních listech máte převody jednotek pro nás důležitých – délkové a váhové, použij tabulky vložené do sešitů.

Rodinná výchova – modrá učebnice str. 19 – kapitola Prevence a odstraňování škodlivých návyků. Do sešitu opsat nadpis a zodpovědět otázku ze str. 20 – K jakým poruchám organismu dochází v důsledku drogové závislosti? Z knihy Zdravověda – str. 19 – do sešitu krátce odpověz na otázky č. 1, 4, 6, 7, 8

Přírodopis – vyplňte druhý list, od p. uč. Stutz

Zdravotní výchova- opakování, test – zdravý životní styl – doplň dle vědomostí

Občanská výchova- stát jeho typy, funkce, formy vlády demokracie (učivo na listech) – přečti, vlož do sešitu

Příprava pokrmů – kniha Technologie kuchařských prací – str.22 kapitola Kořenění potravin, vypište do malého sešitu druhy koření

 Zadej do vyhledávače a přečti - Koření z Království chuti (kralovstvichuti.cz)

Vyrobte si domácí směs koření! 5x zdravě a bez chemie - Jak v kuchyni – dovíte se jak připravit směsi koření, Koření světa - YouTube – povídání o koření a na co je

Sabinka pracuje podle pracovních listů