Archiv: !

PŠ2A - DV

15.3.2021

16.3. mezi 10-11 hodinou donést vypracované a vyzvednout pracovní listy na další týden před školou.

RoV – otázka č. 10 – Péče o domácnost, úklid v bytě(PL), praktické činnosti doma, nafotit nebo popsat pomůcky a postup práce. PP – otázka č. 11.- Výživa (PL), vyhledávání a lepení obrázků pochutin, těstovin a pokrmů z těstovin i s pracovním postupem (časopisy, letáky), uskladňování potravin - lednička (PL). M – opakování násobení pamětné i s tabulkou (PL), dělení s kalkulátorem, určování geometrických tvarů, těles (PL). Zv – péče o nemocné (PL), praktická cvičení měření teploty a zápis měření ráno a večer. Čj – hlasité čtení říkanek a nácvik říkadla Jarní, přepis – pojmenuj obrázky a napiš věty (PL). P – domácí zvířata - opakování(PL), Nj - rozšiřování slovní zásoby na téma zvířata (PL).