Archiv: !

3.AS - DV

22.3.2021

Milá třído, po týdnu vás opět zdravím. Doufám, že jste všichni v pořádku a rodiče moc nezlobíte.

I když jsem vám zadala několik úkolů na téma JARO, skutečné jaro podle kalendáře začalo tuto sobotu 20. března.  Můžete pozorovat, že den se prodlužuje. Při procházkách koukejte do trávy, třeba objevíte nějakou jarní kytičku. Vzpomeňte si na básničku “Slunce volá na sněženku”, nebo na nově naučenou básničku “Konvalinka”.

A nyní pár informací k novým úkolům, které si převezmete v úterý 23. 3. mezi 11 – 12 hod. Děti chválím za pěknou domácí práci, úkoly odevzdáváte hotové a většinou pečlivě vypracované, rodičům děkuji za spolupráci.

Čtení - pro všechny - procvičujeme nová slova zadaná minulý týden, máte připravené individuálně úkoly do sešitu nebo na pracovním listě - spojování slov s obrázky, čtení krátkých vět s novými slovy

Mirka, Jára G. - procvičování 1. písmene, skládání slov ze slabik, opis čtených slov a vět, počty - číselná řada vzestupná a sestupná, doplňování a psaní číslic 1-5, 1-10, pojmy hodně - málo, prostorová orientace, prvouka - doplňování slov do tajenky

Lukáš - procvičování 1. písmene, skládání slov ze slabik, počty - číselná řada vzestupná a sestupná, doplňování číslic 1-5, 1-10, pojmy hodně - málo, prostorová orientace, prvouka - doplňování slov do tajenky podle vzoru

Jára B. - čtení s porozuměním - Co je na obrázku? - vybrat vhodnou větu ze 3 možností, grafomotorické cvičení, nácvik psaní číslic 3, 4,  určování počtu do 4, poznávání číslic, zvířata - Kdo žije u vody?, Kdo létá?

Lída, Kevin, Kačka - obrázkové úkoly - třídění a přiřazování předmětů dle různých kritérií, zrakové vnímání - geometrické tvary, barvy, stínové obrázky, puzzle, poznávání číslic 1-3, přiřazování počtu, grafomotorická cvičení, individuálně nácvik psaní číslic 1-3, psaní vybraných písmen

Myslím na vás, udržujte se v dobré náladě a opatrujte se.

                                                                             p. uč. Lenka Frolíková