Archiv: !

3.BS - DV

22.3.2021

Milé děti a rodiče!

Blíží se nám svátky jara – Velikonoce, a proto tento týden budou všechny úkoly velikonoční. Těším se a doufám, že se vám úkoly budou líbit.

Děkuji všem za spolupráci a některým rodičům za zaslaná videa, jak děti pracují J.

Pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje paní učitelka Regina Muchnová

ZŠS díl I

ČTENÍ – Spojování písmen do slov s velikonoční tématikou (viz předané úkoly).

PSANÍ – napiš, co vidíš na obrázku, doplň chybějící písmena do slov (viz předané úkoly).

POČTY – velikonoční počítání vajíček (viz předané úkoly).

PRVOUKA – Téma: Velikonoce (viz předané úkoly)

-       Natoč mi jak čteš obrázkovou velikonoční koledu

-       Doplň velikonoční obrázkové sudoku

-       Rozstříhej velikonoční obrázek, znovu poskládej a nalep na papír.

ZŠS díl II

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – čtení krátkých vět s obrázky s velikonoční tématikou, hledání stejných vajíček (viz předané úkoly).

SMYSLOVÁ VÝCHOVA – Nastříhej vlasy klukovi a holce na obrázku a vybarvi jim obličej (viz předané úkoly).