Archiv: !

3.B - DV

22.3.2021

2. ročník:

ČJ        slabikář: opakování: procvičte si čtení tiskacího i psacího písma, zopakujte hlasité čtení od strany 81 ou, OU až do strany 92 ž, Ž

psaní: vypracuj připravené pracovní listy – r, slova s r, přepiš psacím písmem to, co létá, a opiš dvě věty (2/59, 2/60, 2/61)

M        pracovní list str. 40 počítáme do devíti: dopočítání, odčítání, slovní úlohy. PL – rozklad čísel do 9

GEOMETRIE: pracovní list – vystřihni obrázky a správně nalep tvar.

            učebnice: str. 28-29 procvičuj + a -v oboru do 9

ČaS      Na jaře– pojmenuj nářadí, vybarvi obrázky. Kdo co dělá na jaře, vybarvi, čti a napiš psace. (PL 10, 39)

 

3. ročník:

ČJ        čítanka: str. 73 - 74

            čítanka: str. 117 – žluté sloupečky slov k procvičování: sloupeček str. 71, 73

            psaní: nejde vám psaní F, f, proto si písmenko ještě jednou procvičte na PL. Nácvik psaní s, S ve slovech a větách.(3/73, 3/74, 3/75)

M        učebnice 1/Pracovní list str. 36, 37 – sčítání a odčítání do 15 + slovní úlohy.

     2/Rozklad čísel do 15         3/OPAKOVÁNÍ:G: PL -  - rýsování podle pravítka – PŘÍMKY a jejich značení

ČaS      PL 23 – hodiny, PL – 31 – stromy listnaté a jehličnaté – rozdíly.

NJ        Pokračujeme v pojmenování základních části oblečení. Procvičování oblečení + barvy. PL/Vybarvi oblečení dle zadání – ve správné barvě.

Vážení rodiče, zákonní zástupci, prosím Vás dohlédněte na děti, aby úkoly splnily úplně VŠECHNY. Děkuji

Erika Bednárová, třídní učitelka