Archiv: !

4.A - DV

22.3.2021

Německý jazyk 4. A

Das Obst

PL – Obrázky vybarvi a napiš k ovoci německý název.

Milí žáci,

               následující týden se věnujte tomu, abyste co nejlépe vypracovali pracovní listy z českého jazyka, matematiky a ČS které jste si vyzvedli ve škole. Každý den pečlivě vypracujte několik cvičení a nenechávejte si úkoly na poslední chvíli. Vypracované úkoly si od vás vyberu ve středu 24.3.2021 v 10 hodin před školou.

Pravidelně si každý den čtěte, opakujte si násobkové řady 2-7 a nezapomeňte na sčítání a odčítání do 100.

Přeji vám hodně zdaru a těším se, až se zase uvidíme.

Vaše třídní učitelka Simona Průšová