Archiv: !

6.A - DV

22.3.2021

Milí žáci,

zde je nová práce pro Vás. Vypracovaná zadání mi zasílejte tak, jak jsme domluveni.

MATEMATIKA

Celá čísla- sčítání a odčítání do 10000, dělení se zbytkem do 100- všichni se doučíte násobilku a budete pracovat s učebnicí:

·       Učebnice str. 42- 12, 13, 14, 15, 16, 17, 43- 18

·       Sbírka úloh str. 35- 1, 36- 2, 3

GEOMETRIE

Načrtni 3 různě velké trojúhelníky tužkou a všechny vybarvi pastelkami.

·       Učebnice str. 84- 1

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova- opakujete si vyjmenovaná slova po: -B, -L, -M, -P, -S, -V, -Z.

·       Učebnice str. 30- podstatná jména- 4, 5

·       LV- čítanka str. 45- přečti a odpověz na otázky na straně 46

·       KaSv- vyprávěj rodičům či sourozenci o tom, co jsi se dozvěděl/a z čítanky.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Novým tématem je Ústava. Vypracujte do sešitu zadání z učebnice:

·       Učebnice str. 35, 36- přečtěte si povídání a do sešitu si zapište krátký odstavec ze strany 36, u kterého je pastelka.

PŘÍRODOPIS

Do sešitu krasopisně nadepište: Členovci- Včela medonosná- 23- 24- přečti, opiš zvýrazněné, nakresli. Dále si přečti, jaký hmyz žije na polích, loukách a v půdě.

·       Učebnice str. 23- 25

FYZIKA

Nadpis- Třecí síla- Přečtěte si v učebnici tuto kapitolu a zakreslete obrázky.

·       Učebnice str. 42

https://www.youtube.com/results?search_query=t%C5%99ec%C3%AD+s%C3%ADla

NĚMECKÝ JAZYK

Nová slovíčka- NAKUPOVÁNÍ- opakujeme a učíme se vyslovovat

https://www.lingohut.com/cs/v509918/lekce-n%C4%9Bm%C4%8Diny-n%C3%A1kupy

Mějte se krásně.  Jana Volrábová

 

Zeměpis

 

Shrnutí učiva – průmysl

       Snadná úroveň

-         Těžká úroveň

PL předány osobně

 

DĚJEPIS Podívej se na videa a zopakuj si učivo o Mezopotámii: https://youtu.be/hM9z9DGtBIc https://youtu.be/GOpX53zahF8

 

Zapiš do sešitu nové učivo: DALŠÍ STAROVĚKÉ STÁTY V ASII NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

 

1.       PERSIE – stavěli silnice, používali k placení zlaté mince

 

2.       PALESTINA – oblast, kde se usadil národ HEBREJCŮ (ŽIDÉ), vytvořili stát IZRAEL

 

-          Věřili v jednoho BOHA , židovské náboženství

 

-          Sepsali STARÝ ZÁKON (část Bible), obsahuje DESATERRO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ