Archiv: !

6.AS - DV

22.3.2021

Vážení rodiče, milé děti, moc vás všechny chválím za pěknou práci. Na tento týden jsem pro vás připravila tyto úkoly:

 

Čtení – Vystříhejte slova z pracovního listu. Přečtěte všechna slova a nalepte každé slovo ke správnému obrázku. Ve druhém pracovním listu čtěte slova se skupinou hlásek dě, tě, ně. Obrázky vybarvěte dle instrukcí.

Psaní – Vyhledejte a poslechněte si na „Youtube“ píseň „Jaro dělá pokusy“. V pracovním listu spojte čarou stejné jarní květiny, přečtěte názvy jednotlivých květin. Poté opište názvy květin hůlkovým písmem do prázdných řádků. Procvičujte psaní psacího l, L v dalším pracovním listu.

Počty – V pracovním listu přečtěte ceny předmětů na obrázcích a vybarvěte správný počet korun. V dalších pracovních listech sčítáme a odčítáme jednotky a desítky. Jednotky a desítky barevně rozlišujeme. Na pomoc si vezměte počítadlo, barevná víčka nebo kostky.

Prvouka – Vypracujte úkoly v pracovním listu „Jaro“. Vybarvěte obrázek podle návodu, zopakujte si jarní měsíce. Vyplňte křížovku, tajenku přepište na volný řádek a odpovězte na otázku.

Poslední kreativní úkol najdete v pracovním listu jarní domácí květinka.

Učivo si rozložte na celý týden.

Pracovní listy zašlu e-mailem nebo si pro ně rodiče přijdou v určený den a hodinu ke škole.

Děkuji všem za pěknou práci, moc se na vás těším!

Přeji vám všem krásný týden a hlavně hodně zdraví. Vaše třídní učitelka Ilona Kocourková.