Archiv: !

6.CS - DV

22.3.2021

Vážení rodiče a milé děti,

nejdříve Vám chci poděkovat za pečlivé vypracování pracovních listů, které mi vracíte každý týden ve středu ráno. Už jsme se dlouho neviděli, ale snad už se brzy dočkáme a zase budeme spolu. V tomto týdnu už začalo jaro, tak se nezapomeňte na procházce rozhlížet kolem sebe a sledovat, jak se příroda probouzí, určitě uslyšíte líbezný zpěv ptáčků.

Čtení

V pracovním listě jsou cvičení, kde budete pracovat se slovy – dělení slov na slabiky. Budete číst nahlas pro rodiče a správně vyslovujte slova s uzavřenou slabikou. Slova jsou složená z dlouhých slabik, ty dlouhé slabiky podtrhejte. Globální čtení – opakování nových slov a spojení.

Psaní

Přečti si pozorně v pracovním listě každou větu zvlášť. Z nabídky v dolní části pracovního listu vyber a napiš odpověď (správné slovo) do řádku tiskacím písmem. Globální čtení – spojování čarou stejná slova.

Počty

Vyhledávání základních geometrických tvarů. V pracovním listě č.1 vyhledej správné geometrické tvary a vybarvi. Motýl v pracovním listě č.2 je složen z různých tvarů, poznáš z kterých? Tvary dle vzoru vybarvi.

Prvouka

I v domácím prostředí se mohou vyskytnout nebezpečně situace – pozor na osobní bezpečí! Pozor pálí! Prohlédni si pracovní list a spoj obrázky, které k sobě patří a nezapomeň je vybarvit.

Dávejte na sebe pozor! Třídní učitelka I. Koutná