Archiv: !

7.A - DV

22.3.2021

ČESKÝ JAZYK

Učebnice str. 40 cv. 2 a – cvičení opiš do sešitu a nad každé podstatné jméno napiš pád (7 pádů) a číslo (jednotné, množné – zkratkou)

Vyber si ze cvičení 8 podstatných jmen a utvoř s nimi věty

Str. 40 cv. 4 a – cvičení opiš do sešitu a nad slova napiš vzory rodu ženského – podle tabulky

cv. b – vypiš z cvičení slova zakončena na –a 

vedle každé slovo napiš v množném čísle v 1. pádě

Příklad: brázda – brázdy

Str. 41 cv. 5 a – opiš cvičení do sešitu a nad každé slovo napiš rod (zkratkou M, Ž, S)

Str. 41 cv. 5 c – z cvičení a vyber vhodná slova a doplň je do vět.

 

KaSV

Pracovní list – správný postup při přípravě chlebíčků a popsání přípravy + cvičení e, f

 

ČTENÍ

Dobrá rada – čítanka str. 74 – 77

Do sešitu napiš odpověď na poslední otázku. Poradila Leslie spolužačce v obtížné životní situaci dobře? Co bys jí poradil (a) ty?

 

MATEMATIKA

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Učebnice str. 33 – žlutý rámeček

Výklad jak správně písemně násobit dvojciferným činitelem si pusť na Písemné násobení dvojciferným činitelem, Mat. mat. pro 4.roč…

Několik příkladů si zkus vypočítat podle nápovědy na Youtube

 Do sešitu - učebnice str. 33 cv. 1, str. 34 cv. 6

 

PŘÍRODOPIS

Opište si do sešitu

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cakoma_specmo_cz/EbQhDJydVNFCgSM1nQFK5sEBfLVyxXBSndH2l5wa0bUQLA?e=gOZr7l

 

DĚJEPIS

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cakoma_specmo_cz/EdxwVLiMS3RAvBH8ZBtKKOIBeESx-FKDMGcyw24UiLGitQ?e=fHKV3O

 

NĚMECKÝ JAZYK

Pracovní list A – překlad vět – vybarvi stejnou barvou věty německé a věty české

Pracovní list B-  do sešitu si nalep německé věty v zeleném rámečku, věty v bílém rámečku rozstříhej a nalep pod zelený rámeček ve správném překladu

ZEMĚPIS 

Prezentace PARDUBICKÝ KRAJ:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ESY3lEkyXVNLjVPCpvvriXQBeizBhKBGt-7BYNIMPbS2rQ?e=yHe0Uh

Test PARDUBICKÝ KRAJ:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUN1JGRVZITUtaMVdaTUw2QkY3NFI3Wk9NUyQlQCN0PWcu