Archiv: !

7.B - DV

22.3.2021

Konkrétní práci vyzvednout pouze v pondělí 22. 3.2021 ve škole od 10té do 11té hodiny. Hotovou práci přinést v pondělí 29.3.2021.

Týden od 22. 3. – 28.3.2021

Český jazyk: Skloňování podstatných jmen rodu středního - pravopis, Sv – vyplňování jednoduchých formulářů – žádost o vydání občanského průkazu, Lv – čtenářské dovednosti (porozumění textu), odpověď na písemné otázky k čtenému textu

Matematika: Procvičování násobení dvouciferným činitelem, opakování – násobení jednociferným činitelem, dělení, dělení se zbytkem, sčítání – odčítání s přechodem přes základ, slovní úlohy

G – rovinné útvary: členění, popis, střed, výška trojúhelníka, vlastnosti mnohoúhelníků, délka stran, počet úhlů (vlastnosti úhlů)

Přírodopis: Rostliny: krytosemenné - nahosemenné

Dějepis: Karel IV. – vláda, život

Fyzika: Vztlaková síla, atmosférický tlak, podtlak - přetlak

Zeměpis: Kraje ČR

Německý jazyk: Jednoduché věty: oznamovací – tázací: řazení slov, W- otázky

Každý den píšeme datum.

Tř. učitelka - Mgr. Věra Štičková

FYZIKA

Nadpis- Hydraulické stroje. Na straně 33 zakresli obrázky s pístem a popiš. Dále opiš modrý odstavec a zapiš, kde všude najdeme hydraulické stroje.

https://www.youtube.com/results?search_query=hydraulick%C3%A9+stroje

·       Učebnice str. 33

Zdraví Vás Jana Volrábová

ZEMĚPIS 

Prezentace PARDUBICKÝ KRAJ:

 

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ESY3lEkyXVNLjVPCpvvriXQBeizBhKBGt-7BYNIMPbS2rQ?e=yHe0Uh

Test PARDUBICKÝ KRAJ:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUN1JGRVZITUtaMVdaTUw2QkY3NFI3Wk9NUyQlQCN0PWcu