Archiv: !

8.A - DV

22.3.2021

Český jazyk

Komunikační a slohová výchova

Naše třída. Odpovězte na otázky – PL, str. 20.  

Literární výchova

V čítance na str. 40 čtěte “Moje desatero“ od Jiřího Havla. Písemně odpovězte na otázky pod textem.

Jazyková výchova

Souhrnné opakování učiva–slovesa (slovesný způsob). Vypracujte PL, str. 62.

 

Matematika

Sčítání a odčítání desetinných čísel. Vypracujte PL. Opakování – dělení jednociferným dělitelem a porovnávání čísel. Vypracujte PL, str. 44 a 47.

Geometrie – výpočet obsahu trojúhelníku. Vypracujte PL, str. 42, cv. č. 1 a 2.

 

Německý jazyk

Der Kalender. Číslice – procvičujte počítání do 50, str. 21. Svátky v roce – Velikonoce, Vánoce, narozeniny, jmeniny – rozhovory. Do sešitu napište a přeložte rozhovor Jany s Monikou, str. 20.

Zhlédněte dokument:

Der Kalender.  https://www.youtube.com/watch?v=PvvM_p1y6l8

 

Dějepis

Hospodářský rozvoj v roce 1848.Pozorně čtěte text v učebnici dějepisu na str. 42 a 43.

Odpovězte písemně na tři otázky, které jsou v modrém rámečku na straně 43.

Zhlédněte dokument:

Revoluční rok 1848 - https://www.youtube.com/watch?v=FF08ZP0J6_E

 

Přírodopis – Biologie člověka

Smyslové orgány a smysly - zrak.

Učebnice str. 50 a 51; pozorně čtěte!

Písemně odpovězte na otázky č. 1 a 2, na straně 52.

Zhlédněte dokument:

Zrak - Anatomie oka.  https://www.youtube.com/watch?v=_NoahJke1LI

Byl jednou jeden život – oko.

https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao

Zrakové ústrojí. https://www.youtube.com/watch?v=WhdS9FX54Oo

Podrobné instrukce k učivu budete mít opět k dispozici na vašich osobních e-mailech nebo je obdržíte v tištěné podobě. Procvičujte učivo - viz on-line cvičení. Odkazy najdete ve svém e-mailu.

 

VYPRACOVANÉ ÚLOHY PRŮBĚŽNĚ FOŤTE A POSÍLEJTE NA: speckamost2020@seznam.cz, dakriz@specmo.cz nebo Viber.

Všechny vás moc pozdravuji. Opatrujte se a pevně věřím, že budete nadále plnit zadané úkoly. Těším se s vámi na viděnou při on-line výuce.

Vaše třídní učitelka D. Křížová

Zeměpis

Poznej státy z daných indicií – snadná úroveň

-         těžká úroveň

 https://forms.office.com/r/Ws4rB1yDvf 

PL předány osobně