Archiv: !

8.BS - DV

22.3.2021

Milá třído, posílám úkoly na další týden. Tentokrát mám kvíz i pro ostatní.

ČJ

7. ročník – psaní dopisu – krátkého vzkazu pro kamaráda, skloňování podstatných jmen rodu ženského

8. ročník + Míša – procvičování shody podmětu s přísudkem, vypracování pracovních listů

https://www.mojecestina.cz/article/2008082505-test-shoda-prisudku-s-podmetem-2 -

NJ 7., 8. ročník – jaro, kalendář – opakovat měsíce, roční období

M

7. ročník – opakování sudých a lichých čísel - https://www.youtube.com/watch?v=MEEe5nP94I8

                   rýsování kružnic, pojmy - poloměr, průměr (PL)

8. ročník – rýsování kružnic, výpočty obvodů geometrických tvarů – opakování (PL)

D

7. ročník – významné stavby za vlády Karla IV. (PL)

8. ročník – Národní obrození (PL)

https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

OV

7. ročník – ČR jako demokratický stát - Parlament a Vláda ČR (PL)

8. ročník – člověk ve společnosti – význam přátelství, namaluj svého kamaráda a napiš, jaké má mít vlastnosti

Z

7. ročník – Praha - základní informace o našem hlavním městě

https://teams.microsoft.com/_#/ppsx/viewer/teams/https:~2F~2Fspecmo.sharepoint.com~2Fsites~2FZEMPIS7.ronk~2FSdilene%20dokumenty~2F6%20KRAJE%20%C4%8CR~2FPREZENTACE~2F13%20Praha%20a%20St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD%20kraj.ppsx?threadId=19:557b8c8e959846ab820746e7b4e07caf@thread.tacv2&baseUrl=https:~2F~2Fspecmo.sharepoint.com~2Fsites~2FZEMPIS7.ronk&fileId=18494408-9254-4485-a7b1-bb11c2ab23ff&ctx=files&rootContext=items_view&viewerAction=view

8. ročník najdi si na internetu libovolný stát střední Evropy a napiš o něm alespoň 5 informací, použij tento odkaz https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa

P

7. ročník – dělení obratlovců, kvíz Forms pro zopakování učiva

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5n2NeeG7bcpHsa1kM5LWTg1UNEIxNUlPTzQzTFRXSjlBQlpMWTIwNDkzQi4u

 

8. ročník – zdravá výživa (PL)

ZŠS

ČT  

Lukáš – obrázkové čtení, pohádka o Kohoutkovi a slepičce

Honza, Ondra – čtení s porozuměním, odpovědi na otázky k textu, obrázkové čtení

PS – psaní vět, psaní na PC - kvíz

PO - geometrie (PL)

OV  - důsledky protiprávního jednání, fungování policie a soudů (PL)

P – jarní měsíce, počasí, oblékání, kvíz Forms  - procvičování vědomostí

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5n2NeeG7bcpHsa1kM5LWTg1UMElUS1pWRTJERTVIMk5DWU5FVVlTTjRETC4u

Věra Tučková