Archiv: !

8.B - DV

22.3.2021

Milí osmáci!

Osobní předávání učiva – PÁTEK V 9.00!!! 

Těším se na vás, vaše třídní učitelka Jana Nekolová. J

Český jazyk:

JV - Přídavná jména ðUč. str. 38 – skloňování přídavných jmen (modrá tabulka)

                                    ð do sešitu nalepit pomůcku – předána osobně

                                    ð Uč. str. 39/ cv. 20 – do vět doplň vhodné přídavné jméno

                                                                   Př.: ……………….. housenka lezla po ………………… listě.                               ð Malá housenka lezla po zeleném listě.

                                    ð Opakování přídavných jmen – PL

KaSv  Referát - http://snadnaskola.cz/tag/referat/ (ukázky)

LV – Filmové představení - https://www.youtube.com/watch?v=3t_GIqVs8pY&t=44s

(Zlatovláska)

Dějepis:

Téma: Zemědělská revoluce (Uč. str. 34)

PL a výpisky – předány osobně

Německý jazyk:

Téma: Der Kalender ðSvátky v roce – Vánoce, Velikonoce – narozeniny, svátek

           ðRozhovory – str. 20

PL- budou předány osobně

Fyzika:

Téma: Čočky a jejich využití – druhy a využití – přečíst si str. 68 – 70

Výpisky – nadpis, str. 70 vypsat 3 poslední body, PL – předán osobně

Přírodopis:

Téma: Vylučovací soustava – stavba, funkce, onemocnění

PL a výpisky - budou předány osobně

 

Zeměpis

 

Poznej státy z daných indicií – snadná úroveň

 

-         těžká úroveň

 

https://forms.office.com/r/Ws4rB1yDvf 

PL předány osobně

Matematika

Opakování písemného násobení

Opakování písemného dělení

Desetinná čísla – čtení a zápis

Obvod čtverce

Obsah čtverce

Vše máte na pracovních listech.