Archiv: !

9.A - DV

22.3.2021

KONZULTAČNÍ HODINY (kontrola sešitů) 25.3. ve ČTVRTEK 9-10 hodin

ČJPŘÍDAVNÁ JMÉNA

44/5 Napiš pouze přídavná jména s podstatnými jmény ve správném tvaru. Použij tabulku vzorů přídavných jmen. ZAČÁTEK CVIČENÍ: olympijská vlajka, bí(vzor mladý) podklad, různobarevných provlečených kruhů…

ČÍTANKA strana 32-33 VAJÍČKO

Do sešitu napiš odpovědi: 1. Jakým způsobem si student Pokštefl dělal šprťouchlata (legraci) z neznámých lidí? 2. Komu telefonoval každý pátek ve 3 hodiny? 3. Zlobil se ten pán na studenta? 4. Proč student přestal telefonovat v období od 17. listopadu 1939 do května 1945? 5. Proč telefonoval až 11.5.1945? 6. Myslíš, že byl pán rád, že telefonuje?

M – SÚ 41/28, SÚ 41/31, 41/33

D – Přečti si v učebnici stranu 42 a prohlédni si časovou přímku. Do sešitu odpověz na otázky ze strany 41. Otázky očísluj 1 až 7. Využij učebnici str. 42 a zápisky v sešitě.

P – Zapiš do sešitu: ČTVRTOHORY

-          Vývoj předchůdců člověka (NEANDERTÁLEC, KROMAŇONEC)

-          Konec čtvrtohor ovlivněn činností člověka – doba kamenná, bronzová, železná

-          Střídání ledových (chladných) a teplých období

LEDOVÉ DOBY ledovce pokrývají velkou část Evropy

-          Horský alpský ledovec dosahuje na Šumavu

-          Pevninský severní ledovec dosahuje do Krkonoš

-          ŽIVOČICHOVÉ mamuti, nosorožci, polární lišky, sobi, losi, jeskynní lvi

TEPLÉ OBDOBÍ ústup ledovců, zvýšení hladiny oceánů

-          ŽIVOČICHOVÉ sloni, jeleni, medvědi, šavlozubí tygři

SOUČASNOST vliv činnosti lidí na podnebí a ekologické změny na planetě Zemi

PRACOVNÍ LIST 10/1, 10/3

OV – Přečti si zápis z minulé hodiny Obrana vlasti. Vyplň pracovní list 22/1,2,3,4,5. Zapiš do sešitu: KULTURA = výsledek lidského zušlechťování světa. Člověk vytváří MATERIÁLNÍ HODNOTY (obydlí, technika, oblečení…) a DUCHOVNÍ HODNOTY (vzdělání, umění). Kultura je obsažena v každém oboru lidské činnosti (kultura jazyka, kultura stolování, kultura bydlení, kultura cestování…)

FYZIKA

Nadpis- Vodní elektrárna. Přečtěte si téma na straně 74, vytvořte jednoduché výpisky a nákres. Dále si vypište ze strany 79 výhody a nevýhody vodní elektrárny.

https://www.youtube.com/watch?v=9gkrJpbSzCI

Zdraví Vás Jana Volrábová

Německý jazyk –

 

Zvládáme číslovky do sta

Členové rodiny, oblečení – kleidung

Přelož-

Košile                                                     syn                                             deset

Blůzka                                                    strýc                                          dvacet

Tričko                                                     otec                                          třicet

Kraťasy                                                  bratr                                          čtyřicet

Legíny                                                   teta                                            padesát

Rolák                                                     bratranec                                 šedesát

Dámské šaty                                        děda                                         sedmdesát

Zimní kabát                                         dcera                                        osmdesát

Sako                                                      manželka                                 devadesát

Bunda                                                  příbuzní                                     sto

CHEMIE 

Prezentace  HYDROXIDY:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EeqVd9QzZuFNuXapIISO9CQB0-JvE5j6f2gDCSQCPqMU6w?e=m2HvvO

Test HYDROXIDY:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5rK0TI-bDYlAnpnjQjc6LNFUOVVHTEtLSEk3TTJSU1VVMjA3VjgyTkpCRyQlQCN0PWcu

ZEMĚPIS 

Naučné video AFRIKA:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4483-uganda-velka-jezera-a-prave-africke-safari?vsrc=predmet&vsrcid=zemepis

Prezentace AFRIKA:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ERn0i9QF3hlLkIa1T_ZzvaQBPrRhdGebZRURYGGNdtF-uw?e=Zi84Te

Test AFRIKA 1:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5pvUnpdYRP9Ojbe0KTm0zNlUQ1RZTTVNS1FMSVFQNTdTUUhPMktCSko0RCQlQCN0PWcu