Archiv: !

10.AS - DV

22.3.2021

Milí rodiče a žáci,

Na příští týden Vám předám úkol domluveným způsobem. Ve škole budu opět

ve středu od 9 do 11 hod.

Mgr. Jana Drážková

 

ČTENÍ - NIKOLA, DAN, KAROLÍNA

Čtení krátkých vět, určování slabik ve slovech.

URČI POČET SLABIK VE SLOVĚ (websnadno.cz)

 

PSANÍ - NIKOLA, DAN, KAROLÍNA

Doplňování chybějících písmen do slov.

 

POČTY - NIKOLA, DAN, KAROLÍNA

Sčítání a odčítání peněz za nákup.

 

PŘÍRODOPIS - NIKOLA, DAN, KAROLÍNA

Význam hospodářských zvířat.

TUR DOMÁCÍ (websnadno.cz)

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA - NIKOLA, DAN, KAROLÍNA

Člověk a právo, práva a povinnosti občana.

 

KUBA

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

Piktogramy – jaro, vyhledávání piktogramů, které patří k jaru.

 

SMYSLOVÁ VÝCHOVA

Rozlišování chutí potraviny slaný x sladký.