Archiv: !

PŠ1A - DV

22.3.2021

Český jazyk – procvičujte tvarosloví, druhy slov, zaměřte se na podstatná jména, vyhledejte v textu podstatná jména a vypište je do sešitu neb na papír, určete rod a číslo těchto slov.

Vyhledejte podmět a přísudek, zopakujte si slovesné časy a utvoř z nich věty. (např. píše, psal a bude psát). Věty zapište. Všichni si opakujte vyjmenovaná slova.

Matematika – procvičujte písemné sčítání s kontrolou na pracovním listu, opakuj stále násobilku a v geometrii zopakuj rovinné útvary, čtverec, obdélník a kružnice, vypracujte pracovní list.

Zdravotní výchova – Zdraví a jeho význam, prevence, zdravý životní styl. Přečtěte pracovní list, důležité věci podtrhejte.

Rodinná výchova – svalová soustava, vyhledejte na internetu zajímavosti o svalech, napiště je do pracovního listu. Napínání svalů, pohyb.

Příprava pokrmů - zopakujte si jídla z brambor, zkuste udělat bramboráky, recept napište. Vyjmenujte další jídla z brambor.

Přírodopis – zopakuj si ekosystém : LES,LOUKA a VODA

Německý jazyk: projděte si slovní zásobu, zaměřte se na protiklady ,zopakujte barvy a čísla.

Opakujeme názvy členů rodiny, barvy, počítáme do dvaceti.

 

Přidáme názvy měsíců a ročních období

Do obrázků vepíšeme správné názvy v českém jazyce

 

Informatika

 

Vytvoříme dokument Word, napíšeme krátký dopis o tom, koho máme nejraději a proč?

Zašleme na adresu eimajlovou třídní učitelky.

Občanská výchova

 

Zopakujeme si práva handicapovaných občanů – Vyjmenuj alespoň 3

Dramatická výchova

 

Kdo byl naším nejznámějším filmovým tvůrcem animovaných filmů(nápověda film Vynález zkázy)

Najdi od něj tři filmy na youtube