Archiv: !

PŠ1B - DV

22.3.2021

Český jazyk – učebnice str. 37 opakuj si vyjmenovaná slova po P. Cvičení 1. opiš do sešitu a doplň y/i. Vypracuj pracovní listy. Mezi listy máte ukázku životopisu s otázkami, které zodpovíte a vypracujete si tím vlastní životopis. Čtěte  nahlas a s porozuměním, oblíbené časopisy, knihu, zprávy na internetu.

Matematika – str. 61 – pozorně si přečti násobení desetinných čísel 10, 100, 1000 (dělali jsme), pouze posunujete desetinnou čárku o příslušný počet nul vpravo! Str. 62, cv. 1. vypracujte do sešitu. Str. 79 – zopakujte si jednotky délky. Pracovní listy označte datem, kdy jej vypracujete.

Rodinná výchova- učebnice Zdravovědy, str. 34 - 35, nové téma Trávicí soustava, přečti, věnuj pozornost stavbě soustavy. Do sešitu nalep vložený vytištěný list, přečti. V modré knize ROV str. 20 – podrobnosti o návykových látkách, str. přenosná nemoc HIV/AIDS – máme probráno, zopakuj si jaký je mezi těmito pomy rozdíl, jaká je prevence a léčba.

Pusť si (461) CESTA POTRAVY LIDSKÝM TĚLEM | TRÁVICÍ SOUSTAVA - YouTube a poslouchejte!

A ještě (461) BESIP: Návykové látky (výukový spot) - YouTube

Zdravotní výchova- (461) Fandíme zdraví: PYRAMIDA VÝŽIVY - YouTube – zdravý životní styl – pyramida

Občanská výchova – pracuj dle pracovních listů, vlož do sešitu

Příprava pokrmů- učebnice Technologie kuchařských prací str. 22 – 24 – základní tepelné přípravy pokrmů – VAŘENÍ. Podívejte se na (461) Kulinární úpravy stravy - výukové video pro SŠ potravinářské - YouTube a ještě zkoukněte (461) Vejce Benedikt na 4 způsoby - Roman Paulus - Kulinářská Akademie Lidlu - YouTube – hned, jak to bude možné, uděláme si v kuchyňce, je to moc velká dobrota.

Moc na vás myslím, opatrujte se a učte se, ať můžeme naskočit, jak nám to situace dovolí.

Když budete potřebovat, jsem tu pro vás, pište, volejte.

 

 

Německý jazyk

Pracuj s obrázky v přílohách!

Vybarvi  a do bublin vepiš správný německý překlad!

Nauč se zpaměti !!! 

Opakujeme – pozdravy a názvy členů rodiny.

český jazyk – tvrdé a měkké y, i 

Dramatická výchova

 – Jaké máme filmové žánry (tvorbu) – vyjmenuj alespoň 4 a uveď název filmu a správně ho zařaď 

Občanská nauka

– dětská práva a kdo může u nás v ČR volit a být volen do zastupitelských orgánů?

Německý jazyk

Naučíme se názvy měsíců a ročních období z paměti.

Opakujeme si názvy školy a vepíšeme názvy v českém jazyce do obrázků

Informatika –

Vytvoříme dokument word a napíšeme krátký dopis třídní učitelce – téma těšíme se do školy a odešleme na její email