Archiv: !

1.A - DV

22.3.2021

Čtení:   Čtení slabik, slov, vět s obrázky, str. 65 –67. Věta zvolací, tázací.

              Říkanka k textu:    Ema mete smetí ven, vymete je koštětem.

              Provádějte sluchovou analýzu a syntézu slabik a slov.

              Povídejte si o tom, co je na obrázcích - domácí práce, pomoc rodičům, hry dětí.           

Psaní:   Písanka č.3 str. 1/54 – 1/58 přípravné cviky na psaní písmene a, o, malování vajíček

              s nepodepřenou i podepřenou rukou, ve vzduchu i na papír, obtahování tvarů. Dbát  

              na uvolnění ruky, zápěstí, kroužení rukou v zápěstí.

              Přípravné cviky na psaní písmene A, a, obtahování a psaní tvarů.

              Nácvik a psaní písmene a, á, přepis písmen. 

Matematika:  Pracovní sešit str. 74 – 77

 

                         numerace, sčítání v oboru do 4, používat prsty, počítadlo

                         opis příkladů, příklady napište dětem na papír

                         zapisovat příklady podle obrázků

Člověk a jeho svět:   Sešit PRVOUKA 1  - str. 38 – Hry a sporty dětí na jaře – povídejte si:

-          dodržování bezpečnosti při hrách a jízdě na kole, vybavení kola, jak se oblékáme, jak trávíme volný čas, více času věnujeme pobytu v přírodě, jaké známe hry a sporty, které provozujeme na jaře, osobní hygiena po sportování

Remutová Pavla