Archiv: !

8.A - DV

29.3.2021

Zeměpis - Jihovýchodní Evropa

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/brunnerova_specmo_cz/EVJH7X6qyPtDm_wzZ5o_bMMBuYN2BC9ajZRs1BnMBgMi7w 

 

Milí žáčci,

blíží se svátky jara – Velikonoce. Přeji vám všem jejich klidné a pohodové prožití.

V týdnu od 29. března do 2. dubna 2021 vypracujte, prosím, následující úkoly:

 

Český jazyk

Komunikační a slohová výchova

Velikonoce – kdy se slaví, zvyky, pověry a symboly. Vypracujte PL, str. 21.  

Literární výchova

Hoši i děvčata si zopakují velikonoční říkanky: https://cesketradice.cz/velikonocni-rikanky/

Jednu z říkanek opište do sešitu a naučte se ji nazpaměť.

Jazyková výchova

Souhrnné opakování učiva.  Vypracujte PL, str. 68.

 

Matematika

Sčítání a odčítání desetinných čísel. Vypracujte PL str. 29. Opakování – dělení a násobení; sčítání a odčítání. Vypracujte PL str. 30.

Geometrie – výpočet obsahu kruhu. Vypracujte PL.

 

Německý jazyk

Fixace slovní zásoby– téma Der Kalender. Poslech a překlad textu – viz PL.

Zhlédněte:

Das Jahr und die Monate. https://www.youtube.com/watch?v=v2sU9xlHhTI 

 

Dějepis

Historické události v roce 1848.

Zhlédněte dokument: Jaro národů 1848https://www.youtube.com/watch?v=Tro9kRkEcHQ&list=PLR3-XDu0JZHVJDT1ij-RHcSzYRyy6v5Ti 

 

Přírodopis – Biologie člověka

Smyslové orgány a smysly - sluch.

Učebnice str. 52; pozorně čtěte! Písemně odpovězte na otázku č. 3, na str. 52.

Zhlédněte dokumenty:

Sluch - Anatomie ucha.  https://www.youtube.com/watch?v=hpGDSaosKQo 

Byl jednou jeden život – ucho.

https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4 

Podrobné instrukce k učivu budete mít opět k dispozici na vašich osobních e-mailech i v tištěné podobě. Procvičujte učivo - viz on-line cvičení (odkazy v e-mailu).

 

VYPRACOVANÉ ÚLOHY PRŮBĚŽNĚ FOŤTE A POSÍLEJTE NA: speckamost2020@seznam.cz, dakriz@specmo.cz nebo Viber.

Všechny vás moc pozdravuji. Těším se s vámi na viděnou při on-line výuce.

Vaše třídní učitelka D. Křížová

Německý jazyk:

Podívejte se na pohádku, která vám vysvětlí, proč v Německu nosí vajíčka velikonoční zajíček - https://www.youtube.com/watch?v=7rraSBxm4PM

https://www.youtube.com/watch?v=G_g3umDGwx4

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0

Písničky o velikonočním zajíčkovi

https://www.youtube.com/watch?v=IAS_Jtri1CY

https://www.youtube.com/watch?v=dUxjjjkvVK0