Archiv: !

3.BS - DV

29.3.2021

Milé děti a rodiče!

Tento týden bude krátký, a proto vás čekají jen samé velikonoční a legrační úkoly, které vás určitě budou bavit J. Užijte si volno, odpočiňte si a naberte nové síly. Choďte ven a příjemně prožijte Velikonoce.

Pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje paní učitelka Regina Muchnová

ZŠS díl I

ČTENÍ – Slovní rébusy, otázky a odpovědi ANO/NE velikonoční (viz předané úkoly).

PSANÍ – zaječí grafomotorika (viz předané úkoly).

POČTY – číselné spojovačky (viz předané úkoly).

PRVOUKA – Téma: Velikonoce

-       Zhlédnutí videa: https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

-       Velikonoční vyrábění slepičky: https://www.youtube.com/watch?v=hQQgNimGGCw

ZŠS díl II

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – zaječí grafomotorika (viz předané úkoly).

SMYSLOVÁ VÝCHOVA – Zhlédnutí videa: https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc + Velikonoční vyrábění slepičky: https://www.youtube.com/watch?v=hQQgNimGGCw