Archiv: !

6.CS - DV

29.3.2021

Vážení rodiče a milé děti,

chci Vám všem poděkovat, ale hlavně dětem s jakou pečlivostí plníte připravené úkoly. Vím, že už to trvá delší dobu, ale vydržte, společně to zvládneme. Tento týden jsou připraveny tyto pracovní listy.

Čtení

Porozumění textu v pracovním listu a následná orientace v rozpoznávání a rozlišování děje za pomoci obrázků a doplňujících otázek. Pracovní list - jarní práce na zahradě

Psaní

Pracovní list č.1 se dvěma stejnými obrázky s odlišnými detaily je určen k nácviku pozornosti a soustředění. Najdeš pět rozdílů? Pracovní list č.2 Vyber a napiš do vět správná slova z nabídky

Počty

Sčítání, odčítání s názorem s přechodem i bez přechodu desítky viz pracovní listy; rozklad čísel v oboru do 20 na desítky a jednotky

Prvouka

Charakteristické znaky jara. Do pracovního listu napiš název období a názvy měsíců a obrázky vybarvi

Opatrujte se! Myslíme na Vás. Třídní učitelka I. Koutná a paní asistentka Magda.