Archiv: !

8.AS - DV

29.3.2021

Milé děti,

mám pro vás dobrou zprávu! Tento pracovní týden bude kratší, pracovat budeme pouze do středy. Od čtvrtka máte velikonoční prázdniny a pak následují Velikonoce.

ČTENÍ tiché i hlasité čtení s porozuměním; orientace ve čteném textu; cvičení zrakové diferenciace

PSANÍ opis (přepis) velikonoční koledy; správné tvary písmen, diakritická a interpunkční znaménka

POČTY – velikonoční počítání – praktické početní příklady, jednoduché slovní úlohy, sčítání a odčítání do 5 (10,100)

OBČANSKÁ VÝCHOVA – svátky, národní zvyky a obyčeje – Velikonoce. https://decko.ceskatelevize.cz/pomlazka#velikonocni-tradicnik – na tomto odkazu najdete vše, co se týká Velikonoc (kdy se slaví a proč, jaké jsou zvyky atd.)

PŘÍRODOPIS – obec, místní krajina; vesnice x město

Přeji všem krásné Velikonoce, hodně sluníčka a bohatou pomlázku!

 Vaše paní učitelka Lenka Jelínková