Archiv: !

1.A - DV

29.3.2021

 

Čtení: Čtení slabik, slov, vět s obrázky, str. 68 – 70, 121. Věta zvolací. Str.102 – čtení

psacího písma, slabiky, slova.            

Psaní: Písanka str. 1/59 – 1/64

Psaní písmene o, opis a přepis písmen a slabik, nácvik psaní l a slabiky le

Matematika: Pracovní sešit str. 78 – 87 – numerace, sčítání  a odčítání v oboru do 4, psaní

příkladů podle obrázků, dopočítávání,kreslení a pojmenování geometrických tvarů podle daného čísla, rozklad čísel, vyvození čísla 5.

Člověk a jeho svět: PRVOUKA str. 39 – Velikonoční zvyky a tradice

pojmy: pomlázka, mazanec, řehtačka, beránek, malování vajíček, hodování

říkanka: Hody, hody…

Remutová Pavla