Archiv: !

2.A - DV

29.3.2021

Předáváni učiva - Pondělí 9 – 10 h. Respektujte den a čas předání!!!

Čj

Čítanka s 83-86 procvičujeme a opakujeme plynulé čtení slov a celých vět. Opakujeme také čtení slov s předložkou s, na, k, za, do.  Čekají na vás příběhy o jaru, o housatech a kocourovi. Vyprávějte rodičům, o čem jste četli.

V písance pokračujeme opisem slov a vět na s. 2/74 – 2/76. ke každému předepsanému slovu napište na řádek alespoň 2 slova. Věty pište na řádek pod předepsanou větou. Trénujte také kontrolu toho, co jste napsali.

M

Počítáme do 10.  Ukazujte si na rukou a po čítejte od 0 do 10 a od 10 do 0.

V pracovním sešitě na s. 41 napište k obrázkům správné číslo.

S. 42:     podle čísel vybarvěte správný počet kostiček

                podle čísel vybarvěte správný počet obrázků

Doma si zkuste připravit např.: 10 pastelek, 10 kolíčků na prádlo nebo 10 špejlí…

ČaS

Určitě budete doma maminkám pomáhat s výzdobou a přípravou na Velikonoce. Nakreslete o tom obrázek. Obrázek můžete po Velikonočních prázdninách přinést do školy nebo mi ho můžete vyfotit a poslat E-mailem (1.a@specmo.cz).

Přeji krásné Velikonoce, paní učitelka Prokopová