Archiv: !

3.B - DV

29.3.2021

2. ročník:

ČJ        slabikář: vyvození hlásky a písmene F, f. – str. 93,94. Vypracujte 3 přiložené PL – vybarvi a v říkance dej do kroužku písmeno F, f. Nauč se básničku DUBEN.

psaní: PL 2/62 – napiš psace, co to je 2/63 nácvik písmene a slabik č, čo, ča, če, čičí

M        pracovní list str. 41, 42 - počítáme do 10. Obrázky spočítej, napiš číslo kolik jich je a nakonec všechny obrázky vybarvi. Nauč se psát číslici 10 na str. 42

GEOMETRIE: pracovní list – podle pravítka narýsuj 5 přímých čar a 5 křivých čar

            učebnice: str. 30, 31 – počítej obrázky do 10

ČaS      Na jaře – BŘEZEN pozoruj obrázek, přečti si o začínajícím jaře a nakonec celý obrázek vybarvi

 

3. ročník:

ČJ        čítanka: str. 74 a 75 – čtení o jaru a Velikonocích. Čti nahlas a každý den.

Nauč se básničku DUBEN.

            čítanka: str. 117 – zopakuj si žluté sloupečky slov k procvičování: sloupeček str. 71, 73

            psaní: PL 3/76 – přepiš psace básničku 3/77 – malé psací š, a napiš číslice slovem – 6 – šest, 60 – šedesát, 66 – šedesát šest, 16 - šestnáct

M        1/PL str. 38, 39 – sčítání a odčítání do 16 + slovní úlohy. U slovních úloh nezapomeň napsat a vypočítat příklad a doplnit odpověď.

2/ PL – sčítání, odčítání, rozklad čísel, řazení čísel podle velikosti - hádanka

ČaS      Na jaře – BŘEZEN pozoruj obrázek, přečti si o začínajícím jaře a nakonec celý obrázek vybarvi

NJ        Pokračujeme v pojmenování základních části oblečení. Spoj čarou vždy dva obrázky podle slovního zadání, které máš vlevo. /oblečení a člen rodiny/

VŠEM DĚTEM, RODIČŮM A ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PŘEJI KRÁSNÉ VELIKONOCE, POKUD

MOŽNO, A HLAVNĚ HOOODNĚ ZDRAVÍ.

Vážení rodiče, zákonní zástupci, prosím Vás dohlédněte na děti, aby úkoly splnily všechny.

Konzultace (vysvětlení úkolů a jiné) kdykoli po telefonu, také přes WhatsApp nebo

Messenger. Dodržujte domluvený čas předávání to je: POUZE V ÚTERÝ OD 9:00 DO 10:00.

Erika Bednárová, třídní učitelka