Archiv: !

4.A - DV

29.3.2021

Milí žáci,

               následující týden se věnujte tomu, abyste co nejlépe vypracovali pracovní listy z českého jazyka, matematiky, NJ a ČS které jste si vyzvedli ve škole. Na vypracování úkolů z NJ použijte překladač. Každý den pečlivě vypracujte několik cvičení a nenechávejte si úkoly na poslední chvíli. Vypracované úkoly si od vás vyberu ve středu 7. 4.2021 v 10 hodin před školou.

Pravidelně si každý den čtěte, opakujte si násobkové řady 2-7 a nezapomeňte na sčítání a odčítání do 100, z násobkových řad vás vyzkouším, až s přijdete do školy pro nové úkoly.

Přeji vám hodně zdaru a těším se, až se zase uvidíme.

Vaše třídní učitelka Simona Průšová