Archiv: !

5.A - DV

29.3.2021

Český jazyk – čtení – PL – komiks Přichází záchrana – Přečti a vybarvi.

Matematika – PL – opakování násobků 2, 3 a opakování sčítání a odčítání do 100 – PL vypočítej.

Německý jazyk – PL – školní potřeby – Vybarvi obrázky.

Člověk a jeho svět – PL – Třídění odpadů – Pochop, kam s ním – Spoj odpad se správným kontejnerem.

Pro úkoly si přijďte v úterý 6. 4. v 10.00 hodin a přineste vypracované úkoly.

Vaše paní učitelka Jana Hofferová