Archiv: !

6.A - DV

29.3.2021

Milí žáci,

zde je nová práce pro Vás. Vypracovaná zadání mi zasílejte tak, jak jste zvyklí. Pracovní listy si od Vás po telefonické domluvě vyberu.

MATEMATIKA

Celá čísla- sčítání a odčítání do 10000, dělení se zbytkem do 100- všichni si stále opakujte násobilku: pracovní listy.

GEOMETRIE

Trojúhelník- konstrukční úloha- pracovní list.

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova- opakujete si vyjmenovaná slova po: -B, -L, -M, -P, -S, -V, -Z, podstatná jména- opakování, slovesa- poznáváme slovesa

·       Pracovní listy

·       LV- čítanka str. 45- znovu přečti a zakresli, co si představuješ.

·       KaSv- zopakuj si spisovné a nespisovné výrazy

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zopakuj si, co je ústava a odpověz na otázky z učebnice na straně 36- 1, 2, 3, 4.

PŘÍRODOPIS

Do sešitu krasopisně nadepiš: Hmyz na zahradách a v sadech, přečti a opiš do sešitu. Nakresli Slunéčko sedmitečné a odpověz na otázky na straně 26.

FYZIKA

Nadpis- Síly a jejich vlastnosti- Přečtěte si v učebnici: 44, kdy je tření užitečné, kdy škodlivé a vypište. Věnuj se cvičení na straně 45- 1, 2, 4.

NĚMECKÝ JAZYK

Nová slovíčka- JÍDLO- vypiš z pracovního listu.

 

Mějte se krásně.  Jana Volrábová

 

Německý jazyk:

 

Podívejte se na pohádku, která vám vysvětlí, proč v Německu nosí vajíčka velikonoční zajíček - https://www.youtube.com/watch?v=7rraSBxm4PM

 

https://www.youtube.com/watch?v=G_g3umDGwx4

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0

 

Písničky o velikonočním zajíčkovi

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAS_Jtri1CY

 

https://www.youtube.com/watch?v=dUxjjjkvVK0 

DĚJEPIS Dnes poznáme další stát starověký EGYPT. Podívej se na díl seriálu Kompas času: https://youtu.be/lDr0cJUu1Fg. Zapiš do sešitu:

STAROVĚKÝ EGYPT

-          Světadíl AFRIKA

-          Vznikl na březích řeky Nilu, kde se dařilo zemědělství, i když se nedaleko nacházela poušť SAHARA

-          Nejprve vznikly dva státy HORNÍ EGYPT a DOLNÍ EGYPT

 

-          Roku 3100 před naším letopočtem se tyto státy spojily a vznikl STAROVĚKÝ EGYPT

 Zeměpis

Zemědělství ve světě

Učebnice strana 37.

Rostlinná výroba

Najdi si odpovědi na otázky:

Které užitkové rostliny znáš?

Které rostliny patří do technických rostlin?

Co patří mezi pochutiny?

Vyjmenuj 3 druhy zeleniny.

Vyjmenuj 3 druhy ovoce.