Archiv: !

7.A - DV

29.3.2021

Pochvala pro všechny žáky, kteří si pravidelně chodí do školy pro úkoly a dobře pracují v době DV. Někteří žáci naší třídy přijdou do školy až po telefonické výzvě a máme některé spolužáky, kteří si pro úkoly nechodí. Těmto žákům připomínám, že DV je povinná a hodnocení DV se promítne do závěrečného hodnocení. Nevypracovávejte pouze pracovní listy, ale i ostatní cvičení z učebnic.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice str. 41 cv. 6 – slova v závorce dej do správného tvaru a nad tyto slova napiš pád

Str. 41 cv. 7 – doplň chybějící písmena

 

KaSV

Jaro – str. 79 – odpovědi na otázky

Přečti si článek a do sešitu odpověz na otázky ve cvičení a.

Ze cvičení b vypiš rostliny kvetoucí na jaře.

Vybarvi si obrázek k velikonocům – slepička.

 

MATEMATIKA

Začali jsme počítat příklady na písemné násobení dvojciferným činitelem – teď je důležité tyto příklady procvičovat.

Používejte k tomu list (návod), kde máte napsáno, jak správně postupovat.

Učebnice str. 34 cv. 7

Učebnice str. 34 cv. 9

 

DĚJEPIS

Díváme se do talíře

Učebnice str. 42 – 43

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cakoma_specmo_cz/EZRnytPaiHZBqW8TwLyVlqMBjD5xMojJizpyizpTdgzjbw?e=yXB0cW

 

NĚMECKÝ JAZYK

Pracovní list - překlad jednoduchého textu – text v modrém rámečku nalep – bílé rozstříhej a přelož

Velikonoční křížovka

ZEMĚPIS 

Prezentace OLOMOUCKÝ KRAJ:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EWWTZE9e8DhJpWlaf9ZOMSkBDlh2aOxXn6idpDf0H2B8FA?e=bJdtqC

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=n_E4B47Z-98&ab_channel=Olomouck%C3%BDkraj

Test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xURUdSOTIyMFZHNEs4VFVGQzJBV0VWN1RaQyQlQCN0PWcu 

Německý jazyk:

Podívejte se na pohádku, která vám vysvětlí, proč v Německu nosí vajíčka velikonoční zajíček - https://www.youtube.com/watch?v=7rraSBxm4PM

https://www.youtube.com/watch?v=G_g3umDGwx4

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0

Písničky o velikonočním zajíčkovi

https://www.youtube.com/watch?v=IAS_Jtri1CY

https://www.youtube.com/watch?v=dUxjjjkvVK0