Archiv: !

7.B - DV

29.3.2021

Konkrétní práci vyzvednout pouze v pondělí 29. 3.2021 ve škole od 10té do 11té hodiny. Hotovou práci přinést v úterý 6.4.2021.

31. Týden od 29. 3. – 2.4.2021

Český jazyk: Oprava a dokončení prací - skloňování podstatných jmen rodu středního - pravopis, Sv – vyplňování jednoduchých formulářů – žádost o vydání občanského průkazu, Lv – čtenářské dovednosti (porozumění textu), odpověď na písemné otázky k čtenému textu

Matematika: Oprava a dokončení prací -procvičování násobení dvouciferným činitelem, opakování – násobení jednociferným činitelem, dělení, dělení se zbytkem, sčítání – odčítání s přechodem přes základ, slovní úlohy

G – rovinné útvary: Oprava a dokončení prací - členění, popis, střed, výška trojúhelníka, vlastnosti mnohoúhelníků, délka stran, počet úhlů (vlastnosti úhlů)

Přírodopis: Rostliny: Jehličnany – druhy, stavba těla

Dějepis: Rozkvět českých zemí v době vlády Karla IV.

Zeměpis: Kraje ČR

Německý jazyk: Dokončení a oprava práce - Jednoduché věty: oznamovací – tázací: řazení slov, W- otázky

Každý den píšeme datum.

Tř. učitelka - Mgr. Věra Štičková

ZEMĚPIS 

Prezentace OLOMOUCKÝ KRAJ:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EWWTZE9e8DhJpWlaf9ZOMSkBDlh2aOxXn6idpDf0H2B8FA?e=bJdtqC

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=n_E4B47Z-98&ab_channel=Olomouck%C3%BDkraj

Test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xURUdSOTIyMFZHNEs4VFVGQzJBV0VWN1RaQyQlQCN0PWcu 

Německý jazyk:

Podívejte se na pohádku, která vám vysvětlí, proč v Německu nosí vajíčka velikonoční zajíček - https://www.youtube.com/watch?v=7rraSBxm4PM

https://www.youtube.com/watch?v=G_g3umDGwx4

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0

Písničky o velikonočním zajíčkovi

https://www.youtube.com/watch?v=IAS_Jtri1CY

https://www.youtube.com/watch?v=dUxjjjkvVK0