Archiv: !

8.B - DV

29.3.2021

Milí osmáci!

1.      5. 4. – velikonoční prázdniny

Během těchto dnů si také doplňte vše, co vám chybí!!!

Další předávání učiva 9. 4. v 9.00

 

Český jazyk:

JV - Přídavná jména ðUč. str. 38/cv. 21 – cvičení přepište do sešitu, podtrhejte příd.jm.

ðdalší úkoly při osobním předání

                                    ð PL – procvičování skloňování příd.jm.

KaSv  Velikonoce – svátky jara – přečtěte si http://svatky.centrum.cz/clanek/velikonoce/60/

            https://dum.rvp.cz/materialy/velikonoce-u-nas-a-v-jinych-zemich.html

LVčítanka str. 44 – báseň „Březen“, Karel Toman

 

Dějepis:

Téma: Průmyslová revoluce (Uč. str. 34-35)

PL a výpisky – předány osobně

 

Německý jazyk:

Téma: ð Číslice do 50

            ð Die Ostern – Velikonoce v německy mluvících zemí

Podívejte se na pohádku, která vám vysvětlí, proč v Německu nosí vajíčka velikonoční zajíček - https://www.youtube.com/watch?v=7rraSBxm4PM

https://www.youtube.com/watch?v=G_g3umDGwx4

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0

Písničky o velikonočním zajíčkovi

https://www.youtube.com/watch?v=IAS_Jtri1CY

https://www.youtube.com/watch?v=dUxjjjkvVK0

PL- budou předány osobně

 

Fyzika:

Téma: Praktické využití optických přístrojů (uč. str. 71 – 74)

PL – předán osobně, ze str. 74 vypsat 4 body

 

Přírodopis:

Téma: Kůže – stavba a funkce kůže (uč. str. 45 – 46)

opakování – vylučovací soustava, kůže

PL a výpisky - budou předány osobně

 

Opakování písemného sčítání a odčítání

 

Opakování písemného násobení a dělení

 

Sudá a lichá čísla – opakování

 

Sčítání desetinných čísel

 

Obvod čtverce, obsah čtverce

Zeměpis - Jihovýchodní Evropa

 

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/brunnerova_specmo_cz/EVJH7X6qyPtDm_wzZ5o_bMMBuYN2BC9ajZRs1BnMBgMi7w