Archiv: !

9.A - DV

29.3.2021

KONZULTAČNÍ HODINY (kontrola sešitů) ČTVRTEK 8.4. v 9-10 hodin. Přeji Vám krásné Velikonoce, užijte si svátky jara se svou rodinou. Ať nám všem svítí hodně sluníčka, provází nás dobrá nálada a stálé zdraví.

ČJUČEBNICE 45/6 a) Napiš pouze přídavná jména se jmény podstatnými. NAPŘÍKLAD: krásný voňavý les, náramné ticho b) Vyber 5 podstatných jmen a urči ROD, ČÍSLO, PÁD, VZOR: les - r.m.neživ., č.j., 1.p., hrad. Vyber 5 přídavných jmen a urči ROD, ČÍSLO, PÁD, VZOR: krásný -  r.m., č.j., 1.p., mladý

M – PROCENTA

PRACOVNÍ SEŠIT 22/6,7,8,9

D – Připomeň si prezidenty Československé republiky. Najdi v učebnici prezidenta Masaryka (str.6), prezidenta Beneše (str.25) a dalšího prezidenta Gottwalda (str.43). Zapiš do sešitu:

KLEMENT GOTTWALD

-          Roku 1948 se stal prezidentem ČSR

-          Byl označován jako „první dělnický prezident“

-          V tomto období začalo budování socialismu v Československu pod vedením Komunistické strany Československa

-          Nedemokratický způsob vlády

-          Na dění v ČSR má velký vliv Sovětský svaz v čele se Stalinem

FYZIKA

Nadpis- Tepelná elektrárna. Přečtěte si téma na straně 75, vytvořte jednoduché výpisky a nákres. Dále si vypište ze strany 79 výhody a nevýhody tepelné elektrárny.

https://www.youtube.com/watch?v=jNichFp9cmk

Zdraví Vás Jana Volrábová

CHEMIE 

Prezentace  MĚŘENÍ pH:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/Eb0MfGNMc2xOuiuyPzKyrD0BlfGsTQUPkteFvOVef4f1Kw?e=wjfdAw

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=9nbRrY1GqV0&ab_channel=PetrCurko

Test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5rK0TI-bDYlAnpnjQjc6LNFUMlpPM1U4ODYwODhYSlNWQTdHREFROVU5UiQlQCN0PWcu

 

ZEMĚPIS 

Pomůcka k testu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika

Test AFRIKA 1:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5pvUnpdYRP9Ojbe0KTm0zNlUQ1M5RDNRTjBaWDQ0UFYyWTRHSTQ4RlE2VyQlQCN0PWcu 

NJ - Opakujeme slovíčka rodina, oblečení

Odpovídáme na otázky – kdo je to, jak se jmenuje, kde je

Pracujeme s obrázkem a do něj vepíšeme názvy v češtině (kdo neumí, máme překladač google)