Archiv: !

2.A DV

6.4.2021

Předáváni učiva - Pondělí 9 – 10 h. Respektujte den a čas předání!!!

Třídní e-mail:1a@specmo.cz

Čj

Vyvození hlásky a písmene Ž, ž. Čítanka s. 87 – 89: čtení slabik v tiskací i psací formě, slova začínající na písmeno ž, vytleskávání počtu slabik, tvoření slov podle obrázků. Čtení slov a vět.

Písanka s. 2/77 – 2/79: opakování psaní U ve formě předložky na začátku věty. Opis písmene ž, slabik, dvojslabičných a tříslabičných slov.

M

Pracovní sešit s. 42 – 43: čtení a psaní čísla 10, číselná řada vzestupně a sestupně, doplňování chybějících čísel. Stále si opakujte čísla 0 – 10, 10 – 0.

ČaS

Voda a život ve vodě. Prohlédněte si obrázek rybníka. Vyprávějte. Co vidíte na obrázku a obrázek vybarvěte. Máte-li možnost, běžte na procházku k rybníku a všímejte si života ve vodě i okolo ní.

Mějte se hezky, vaše paní učitelka Prokopová