Archiv: !

3.B - DV

6.4.2021

2. ročník:

ČJ        slabikář: str. 95,96. – procvičujeme čtení slov a vět s písmenem a hláskou F, f.

psaní: PL 2/64 – opiš jednoslabičná slova

PL 2/65 – opiš věty

M        pracovní list str. 43, 44 - počítáme do 10. Doplňování číselné řady a porovnávání čísel. Opakování psaní číslice 9 a orientace na číselné ose.

GEOMETRIE: pracovní list – geometrické tvary: spočítej a napiš kolik je čtverců, obdélníků, trojúhelníků a kruhů. Geometrické tvary vybarvi podle zadání.

ČaS      Na jaře – Na zahradě: prohlédni si obrázek a napiš, co děti dělají na záhonech. Obrázek vybarvi. Jdi se projít do přírody.

3. ročník:

ČJ        čítanka: str. 76 a 77 – čtení psacího písma a čtení říkanek. Čti nahlas a každý den.

psaní: PL 3/78 – nácvik psaní velkého Š        PL 3/79 - opiš říkanku

M        1/PL str. 41 – sčítání a odčítání do 17 + slovní úlohy. U slovních úloh nezapomeň napsat a vypočítat příklad a doplnit odpověď.

2/PL /zelený/ - rozklad čísel a doplňování číselné řády.

 

ČaS      Jaro na louce – PL. Přečti si krátké říkanky o jarních květinách a podle návodu doplň názvy rostlin, které můžeš vidět v přírodě na jaře. Běž na vycházku do přírody.

NJ        Zopakuj si základní části oblečení, také si zopakuj čísla do 10 a barvy. Vypracuj PL a obrázky vybarvi.

Erika Bednárová, třídní učitelka