Archiv: !

4.A - DV

6.4.2021

Milí žáci,

tento týden se budete věnovat dokončování vypracování pracovních listů, které jste si vyzvedli ve škole. Zadaným pracovním úkolům věnujte náležitou pozornost. Někteří žáci nevypracují všechny úkoly, jiní jsou málo pečliví. Opakujte si násobkové řady 2-7, sčítání a odčítání v oboru 0 -100 s přechodem přes desítku. V českém jazyce procvičujte opis a přepis textu z učebnice, kvantitu hlásek – a á, e é,i í,y ý,psaní velkých písmen. Při vypracování zadaných úkolů z NJ používejte překladač. Pracovní listy z ČS vám nebudou jistě dělat žádné problémy.

Přeji vám hodně zdaru a těším se, až se zase uvidíme.

Vaše třídní učitelka Simona Průšová

Německý jazyk 4. A

Das Obst und das Gemüse – K obrázkům ovoce a zeleniny napiš do kolečka číslo podle německého názvu.