Archiv: !

5.A - DV

6.4.2021

Český jazyk – čtení – Čítanka str. 32 – 33, přečti si básničky. Psaní – přepiš text dopisu.

Matematika – PL – Opakování násobků 4, 5 a opakování sčítání a odčítání do 100 – PL vypočítej.

Německý jazyk – PL – Školní potřeby – Vybarvi obrázky a napiš název česky.

Člověk a jeho svět – PL – Rodina – Nakresli všechny členy tvé rodiny a napiš k nim jména.

Pro úkoly si přijďte v pondělí 12. 4. v 9.30 - 10.00 hodin a přineste vypracované úkoly. V případě otevření školy Vám zavolám.

Vaše paní učitelka Jana Hofferová