Archiv: !

7.A - DV

6.4.2021

Všichni si překontrolujte podle jednotlivých týdnů na stránce školy www.specmo.cz – nouzový stav (ti, co nemají internet, dostávají úkoly vytištěné) zda máte vypracované všechny zadané úkoly. Připomínám – nevypracovávejte pouze pracovní listy, nebo jen jednu stranu, ale i cvičení z učebnic. U některých předmětů (P, D, Z) máte vypsané otázky na opakování. Ty nemusíte opisovat, pouze na ně odpovězte do správného sešitu.

ČESKÝ JAZYK

Str. 42 cv. 8 – doplň slova a s 5 výrazy, které si vybereš, napiš věty

Str. 42 cv. 9 a – nad všechna podstatná jména napiš vzory

cv. 9 c – do vět doplň slova ze cvičení a. Věty napiš.

 

 

ČTENÍ

Čítanka str. 45 – 46 – „Narodilo se štěně“

Přečti si článek a do sešitu odpověz na otázky:

1.       Jaké jméno dostalo narozené štěně?

2.       Jak se jmenovala jeho máma?

3.       Jaké výročí štěně slavilo, když poprvé vidělo?

4.       Kdo se ozval a učil štěně, co má dělat?

5.       Kdo napsal knížku „Dášeňka čili život štěněte“ z které je tato ukázka?

 

MATEMATIKA

Učebnice str. 35 cv. 12

Učebnice str. 35 cv. 21

Učebnice str. 36 cv. 23

 

 

PŘÍRODOPIS

Skupiny dvouděložných rostlin

NĚMECKÝ JAZYK

Pracovní list – Chřipka

Pracovní list – přelož věty ve žlutém rámečku (bílé věty rozstříhej, přelož a nalep)

 

ZEMĚPIS 

 

Prezentace MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:

 

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EctZ5CkczE9Hn5RHO4lARCMBVKi70lmaoT0gcajuSEW_XQ?e=f4KAFx

 

Test:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUMzk1OUxMR1hDTVhYOEo1NEJRSDFaRUU3RSQlQCN0PWcu